2021-09-26 12:11:42 Find the results of "

bo ng

" for you

BNG - Tổ chức giải quyết công tác lãnh sự

Thông tư 02/2020/TT-BNG, Hôm nay, Download.vn xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của Thông tư 02/2020/TT-BNG về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh

BNG

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự theo thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại Giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP

BNG - TaiLieu.VN

Thông tư số 26/2006/TT-BNG về việc hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển ...

BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của ...

BỘ NGOẠI GIAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2012/TT-BNG Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ ...

BNG - TaiLieu.VN

Thông tư số 10/2005/TT-BNG về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt nam do Bộ Ngoai giao ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều ...

BNG hướng dẫn Nghị định 12/2012/NĐ-CP đăng ký ...

Thông tư 05/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành